Web Hits

Hans Tausen Centret         

www.htc-birkende.dk

Tlf. 65151836 

Opdateret d. 2. august 2022.                                        Webmaster Gunnar Holm.  mobil 20515818

Kerteminde Kommunes Ældre og Kulturcenter beliggende i Birkende

Centret er for Pensionister og Efterlønsmodtagere.

Åbningstider: Mandag til torsdag  kl. 9.00 - 16.00.    

 

Centret er lukket i uge 28 -29 -30 og 31.

 

September:

 

Modeshow:

Seniorshoppen viser tøj.

Tirsdag den 2. september kl. 13.00

 

Høstfest:

 Tirsdag den 13 september kl. 12.00  Pris kr. 150,00

Tilmelding i Centeret senest 8 dage før Tlf. 65151836

Husorkester; ”Christian og Preben” vil spille op til dans

 

Oktober:

Sangeftermiddag:

Tirsdag den 18. Oktober kl. 13.00

Løvfaldstur:

Tirsdag den 25 Oktober kl. 12.00 fra HTC

Pris kr.100,00 inklusiv kaffe

Tilmelding til Centret senest 8 dage før. Tlf. 65151836

-

November:


Julefrokost:

Tirsdag den 29 november kl. 1200

Pris kr. 150,00

Tilmelding i centre Senest 8 dage før Tlf. 65151836

Husorkester; ”Christian og Preben” vil spille op til dans

 

December:


Juletræsfest:

Onsdag d. 7 december kl. 13.00 – 16.00

Kaffebord og julehygge i Hans Tausen Centret.

Pris: kr. 50,00

Tilmelding i centret: Senest 8 dage før Tlf. 65151836

-

Juleferie fra den 8. december

-

Glædelig jul og et godt nytår

 


Hans Tausen Centret starter aktivitetsdagene igen

Den 9 – 10 og 11 januar 2023 med et nyt program

 

 

Generalforsamling: er overstået.

Scroll ned og se Referat.

 
Lanciers
Datoer for ny Sæson kommer senere.
 

  

Lanciers 2022-23.

Tlf. 40423568 eller 65382845 eller mail: willybjerring@outlook.com

Generalforsamlingen den 22. marts 2021/22

Der var mødt 36 op og efter velkomsten blev Rasmus Pedersen foreslået som dirigent og valgt.

Rasmus takkede for valget og gik dagens program igennem og at generalforsamlingen var lovlig varslet, der blev valgt 2 stemmetællere, Hardy og Jens. Derefter punkt 2. Formandens beretning: Bilag. Godkendt. Punkt 3: regnskabet oplæses. Ingen kommentarer. Punkt 4. ingen forslag. Punkt 5. valg af formand: Willy Bjerring valgt for et år.

Punkt 6: valg af brugerrådsmedlemmer: Ove Pedersen valgt for 2 år, Villy Mundt valgt for 2 år, Svend Barløse for 1 år, Arne Egelund for 1 år. Desværre havde Alice Rasmussen fået job som kasserer i gymnastikforeningen, og derfor kunne hun ikke varetage flere poste, så vi skal have fundet en ny. Generalforsamlingen gav brugerrådet bemyndigelse til at selv finde medlemmer til brugerrådet, Punkt 7: det samme gælde for suppleanternes vedkommende punkt 8. Eventuelt: kun et enkelt spørgsmål fra Freddy Poulsen om adressen på vores hjemmeside, det var hurtig klaret, det står på forsiden af vores program. Jeg takkede alle for deres gode vilje også Bodil, over for HTC og velkommen til de nye.

Rasmus sluttede generalforsamlingen med snak for god ro og orden.

-

For at kunne opretholde åbningen af de kommunale lokaler er det imidlertid vigtigt, at I lever op til følgende krav:
Foreningen overholder forsamlingsforbuddet.
Foreningen  rengør selv kontaktpunkter mellem holdskift.
Foreningen er selv ansvarlig for at sikre værnemidler.
Dette betyder, at der ikke kan forventes at være håndsprit
eller andre værnemidler tilstede på den facilitet I benytter.
 

-

                           Se kommunens genetablering af vores "Barak" bygning.

-

Porcelænsmaling

Kortspil og Billard

Knipling og Billedkunst

Stenslibning og Sølvsmykker

Datastue, IT- hjælp, PC og IPAD

Systue, Blå Butik  og Håndarbejde,

Gymnastik og Stole gymnastik

Maling, Tegning og Akvarel

Trædrejning og Værksted

Folkedans og Lanciers

Og meget mere

Der arrangeres forskellige sammenkomster,

bl. a. påskefrokost, midsommerfest, høstfest, julefrokost,

 udflugter, ud i det Blå, Løvfaldstur og anden underholdning.

juletræsfest, Aktivitetsdage, sangeftermiddage, maddage.

-

Hans Tausensgade 29 Birkende, 5550 Langeskov

Tlf. 6515 1836

-

Kom og vær med

 

 

                                    Se vores Program for hele året.

                                                                   Programmet består af 16 sider, Scroll eller træk ned i skyderen.

 

Hans Tausen Centret

Program 2022


 


 

Ældre- og kulturcenter

Centret er for Pensionister og Efterlønsmodtagere

Åbningstider:Mandag til torsdag kl.9,00 - 16.00

Hans Tausensgade 29 Birkende, 5550 Langeskov

Tlf. 65 15 18 36

www.htc-birkende.dk

 

Hans Tausen Centret.

Hans Tausen Centret er et Ældre- og Kultur Center,

 beliggende på Hans Tausensgade 29 i Birkende.

Huset er for alle Pensionister og efterløns modtagere

yngre som ældre

og kan bruges alle hverdage.

Der er åbent i værkstederne og billardstuen.

 

Åbningstider.

Mandag til torsdag kl. 09.0016.00

Fredag Lukket, åben efter aftale.


Centret åbner mandag
den 10. jan. 2022

Aktivitetsdagene starter den 10. - 11. - og 12. januar

-

Hans Tausen Centrets personale:

Husassistent: Bodil Sørensen

Hans Tausen Centrets  tlf. 65 15 18 36

 

Der arrangeres forskellige sammenkomster

bl. a. Påskefrokost, midsommerfest, høstfest, juletræsfest,

udflugter og anden underholdning.

 

Husk: Generalforsamlingen

Tirsdag den 22 marts 2022 kl. 09.00

Centret er vært med kaffe og brød

 

         Brugerrådet:

Hans Tausen Centrets brugerråd vælges blandt brugerne.

Formand.

Willy Bjerring Poppelparken 6, 5550 Langeskov Tlf. 40 42 35 68. 65 38 28 45

    Næstformand.

Hans Thuesen. Holevvej 9, 5290 Marslev Tlf. 42 50 90 04

                           Kasserer.

Willy Bjerring. Poppelparken 6, 5550 Langeskov Tlf. 40 42 35 6865 38 28 45

                      Øvrige.

Svend Barløse. Hovbanken 22, 5550 Langeskov Tlf. 21 68 03 36

Ove Pedersen. Elmehaven 54, 5550 Langeskov Tlf. 21 63 47 21

Bent Jensen. Elmehaven 10, 5550 Langeskov Tlf. 50 66 82 21

Suppleanter.

Jørgen Hansen. Grønvej 11 A Bolig 3, 5550 Langeskov Tlf. 61 89 87 10

Annelise Rasmussen Lindeparken 2, 5550 Langeskov Tlf. 30 29 20 24

Gunnar Holm. Søvej 2, 5550 Langeskov Tlf. 23 80 29 82

 

Brugerrådets arbejde består i at varetage brugernes interesser og ønsker.

Brugerrådets medlemmer vil være tilstede på aktivitets-dagene,

Og være behjælpelig på forskellige måder.

                           Brugerrådet er meget interesseret i at modtage gode ideer og forslag.

                        Der hænger en ide-kasse på gangen. Også til ris og ros.

       


Faste Aktiviteter

Stole Gymnastik:

Hver Tirsdag fra kl. 9.3010.30 vil der være mulighed for at få en time motion.

Til glad musik får hele kroppen en ”omgang”.

Vi arbejder med styrke, smidighed, balance og lattermuskler. Ingen løb eller hop.

Vi slutter med fælles formiddagskaffe.

Ved Annelise Rasmussen tlf. 30 29 20 24

Første gang tirsdag den 11. januar kl. 9.3010.30.

            Der er muligheder for at deltage i følgende:

 

Porcelænsmaling- Kortspil - Knipling

Billard – Folkedans – Lanciers

Maling – Tegning – Akvarel - Billedkunst

Gymnastik og Stole gymnastik

IT- hjælp, Datastue og Ipad

Systue og Håndarbejde 3D.kort

Trædrejning og Værksted.

 

DEN KREATIVE SIDE:

Værkstederne:

Alle dage kan værkstederne frit benyttes.

 Der er mulighed for at arbejde med patchwork, papirklip, blomsterbinding, stenslibning,

maling pergamano, keramik og knipling.


Træværkstedet:

I træværkstedet er der gode maskiner og godt værktøj

Der kan laves alt fra drejede ting,

Løvsavsarbejder, foderhuse-brætter,

Billedindramning og meget andet Hobbyarbejde.

 

Porcelænsmaling:

Hver onsdag eftermiddag kl. 13,00 Her er der mulighed for at lave porcelænsmaling.

Der brændes efter behov.

 

Billard:

Hver dag fra kl. 9,00 til kl. 16,00

Kom og udfordre naboen og vennerne

På det grønne bord

Kunne I tænke jer at benytte nogle af disse tilbud?

 Vil vi være behjælpelige med materialer og evt. gode råd.


 

Knipling:

Hver mandag kl. 13.00

I kan komme her alene eller sammen med flere enten for at få inspiration eller en god snak


 

Aktivitetsdage:

Aktivitetsdagene starter den 10. 11. og 12. januar 2022

Tag madpakken med - så spiser vi frokost sammen.

Der er mulighed for at deltage i Stole gymnastik, benytte sig af tilbuddene

Værkstederne eller mødes til et slag kort og en god snak.

 

Sang og Musik:

Gennem sang – musik vil vi gerne være med til at give jer nogle gode oplevelser.

Vi synger kendte såvel som ukendte sange, Vi synger

Tirsdag den 15. februar og Tirsdag den 18. oktober

Begge dage kl. 13,00

 

Forår 2022

Arrangements Kalender:


Tilmelding til alle aktiviteter senest 8 dage før

kan ske i Centret

Eller på tlf. 65 15 18 36


Januar

Centret åbner den 10 januar

 

Februar

Sangeftermidag: Tirsdag den 15 feb. Kl. 13.00


Marts.

Generalforsamling: HTC Tirsdag den 22. marts kl. 9.00


April


Påskefrokost: Tirsdag den 5 April kl. 12,00

 Pris kr.150,00

Tilmelding i Centret senest 8 dage før tlf. 65151836

Husorkester; ”Christian og Preben” vil spille op til dans

 

Senior shoppen: Torsdag den 26 April kl.13.00


Maj

Tur ud i det blå: Tirsdag den 3. Maj
Pris kr. 550,00

Opsamling: Kun fra HTC. kl. 9.00

Tilmelding i Centeret senest 8 dage før eller Tlf. 65151836

 

Juni

NB: Centret er lukket Grundlovsdag.

-

Midsommerfest: Torsdag den 16 juni kl. 17.00

       Pris kr. 150,00

Tilmelding i Centeret senest 8 dage før Tlf. 65151836

Husorkester; ”Christian og Preben” vil spille op til dans

 

Juli

Centret er lukket i uge 28 - 29 - 30 og 31

 

Efterår 2022:

Tilmelding til alle aktiviteter senest 8 dage før

kan ske i Centret

eller på tlf. 65 15 18 36

 

August

Efterårssæsonen starter den 8, 9. og 10. august

 

September

Modeshow: Seniorshoppen viser tøj. Tirsdag den 6. september kl. 13.00

 

Høstfest: Tirsdag den 13. september kl. 12.00

Pris: kr. 150,00

Vi byder på god og velsmagende mad. Derefter er der kaffe og underholdning

Tilmelding i centret senest 8 dage før Tlf. 65151836

Husorkester; ”Christian og Preben” vil spille op til dans

 

Oktober

Sangeftermidag: Tirsdag den 18. oktober kl. 13.00

 

Løvfalds tur: Tirsdag den 25 oktober, kl. 12.00 fra HTC.

Pris Kr. 100,00 inklusiv kaffe

Tilmelding i Centret senest 8 dage før. Tlf. 65 15 18 36


November


Julefrokost: Tirsdag den 29 november kl. 1200

Pris kr. 150,00

Tilmelding i centre Senest 8 dage før Tlf. 65151836

Husorkester; ”Christian og Preben” vil spille op til dans

 

December


Juletræsfest: Onsdag d. 7 december kl.
13.0016.00

Kaffebord og julehygge i Hans Tausen Centret.

Pris: kr. 50,00

Tilmelding i centret: Senest 8 dage før Tlf. 65151836

-

Juleferie fra den 8. december

-

Glædelig jul og et godt nytår

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes – se opslagstavlen.


Hans Tausen Centret starter aktivitetsdagene igen

Den 9 – 10 og 11 januar 2023 med et nyt program


-

I huset findes Den Blå Butik en bod med

 Gaveartikler lavet af brugerne

 

Malergruppen

Vi maler hver torsdag fra kl. 13 til 16

Kom og vær med

Vi arbejder med akvarel – tegning og maleri

alle er velkommen, nybegyndere såvel som øvede.

Vi starter den 13/ 1 til den 7 / 4

Og efter sommerferien den 1/ 9 og frem til Jul

-

Vi har fælles udstilling i november og december

med fernisering

normalt første lørdag i november

 

Langeskov Pensionistforening

 er for Pensionister/Førtidspensionister og Efterlønner samt ægtefæller/ samboende.

Vi holder til på Hans Tausen Centeret i Birkende, hvor vi spiller

banko på fredage i lige uger kl. 1300

Vi afholder 4 fester om året samt 2 endags ture der køres i liftbus

Kom og få nogle hyggelige timer med andre.

Mail: langeskovpf@gmail.com eller tlf. 22 37 63 18

www. Langeskovpensionistforening.dk

 

Folkedans 2022

hver tirsdag kl. 1300

Folkedans / spillemandsmusik er for alle, der har lyst til at røre sig, på en spændende måde.

 Man får motion og velvære i en og samme arbejdsgang.

Man tænker positivt, og glæder sig over samværet i musikken og dansen.

Der er indlagt en kaffepause, hvor vi synger et par sange.

Husk skiftesko

.Bent Riber, Harmonika, Eglund Bøielehauge og Eigil Hansen, klarinet,

Jette Hansen, guitar, Torben Flindt, bas og Willy Bjerring, instruktør, tlf. 40 42 35 68

-

Der danses hver uge, undtagen de tirsdage, hvor der er arrangement i

Hans Tausen Centret.

Første gang den 11.01-2022 og fremdeles

Efter sommerferien første gang den 13.09-2022

-

Lanciers:

Lanciers i Hans Tausen Centret i 2022

 Fredage kl. 19.30

14.01 – 28.01. – 11.02. – 25.02. -- 11.03.  Afslutning den 25.03.- 2022.


 

Langeskov Ældreidræt 2022

Foreningen har 2 hold for kvinder om mandag med henholdsvis qigong og lettere gymnastik,

og om onsdagen et hold gymnastik for m/k.

Alle hold starter kl. 9.30 og efter træningen er der kaffe og socialt samvær i Centret indtil kl. 11.30

Pris for en sæson er normal 250 kr., men i 2021/2022 nedsat til 100 kr.

 

Program for 2022

Start: Mandag den 10. januar og onsdag den 12. januar.

Generalforsamling: Mandag den 24. januar

Bowling i Munkebo: En mandag i marts og oktober.

Sidste gang: Onsdag den 4. maj og mandag den 9. maj.

Udflugt: Tirsdag den 10. maj.

-

Start igen: Mandag den 5. september og Onsdag den 7. september

Sidste gang før jul: Mandag den 5. og onsdag den 7. december.

-

Opstart i 2023: Mandag den 9. og onsdag den 11. januar 2023.

-

Har du spørgsmål så kontakt bestyrelsen.

Jette Nielsen, formand tlf. 2051 9580

Bente Hansen, kasserer tlf. 3080 2137

Inge Isak Nielsen tlf. 6538 1926 - 2320 6372

Kirsten Berthel tlf. 3013 1084

Jonna Jørgensen tlf. 2242 3865

Venlig hilsen

Langeskov ÆldreidrætHans Tausen Centrets Data – Stue.

Ældre sagen og Hans Tausen Centret har i fællesskab startet

I.T.- hjælp for seniorer:

Datastuen er åben.

Tirsdag 9:00 til 11:00

Onsdag 9:00 til 11:00

I Datastuen kan du få hjælp til at bruge din Windows-computer, iPad, tablet eller smartphone.

-

Det er Ældre Sagen, der driver Datastuen,

men du behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen.

Alle er velkommen.

Tilmelding er ikke nødvendig,og du vælger selv, hvilke it-opgaver du ønsker hjælp til.

-

Man betaler kr. 10 pr. time for at benytte Datastuen (ægtepar betaler kr. 15 pr. time.)

På gensyn

 IT - hjælperne i Datastuen

Ældre Sagen